Scoop พิเศษ จากอำเภอรับรางวัล พลังคน พชอ.    รับชมคลิปเพิ่มเติม

    สกู๊ปถ่ายทอดเรื่องราวสั้นๆของอำเภอที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562


๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม    รับชมคลิปเพิ่มเติม

    สารคดีชุดพิเศษ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน


คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน    รับชมคลิปเพิ่มเติม

    ต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามแนวคิดที่ว่า ฅนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน


การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ พชอ.    รับชมคลิปเพิ่มเติม

    คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูและแบ่งปัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม “คนไทยใส่ใจดูแลกัน” “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน"