งานมหกรรมพลังคน พชอ. จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

       
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และแบบฟอร์มการจองห้องพัก


        หนังสือเชิญ สสจ.

        หนังสือเชิญ สสอ.

        แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก ใกล้เคียงศูนย์ราชการ

สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรม พลังคน"พชอ." ผ่าน google form (เท่านั้น !) สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ ที่นี่


* หมายเหตุ : หากต้องการแก้ไขชื่อผู้เข้าร่วม ให้ทำการแจ้งรายชื่อที่ต้องการแก้ไขทั้งเก่าและใหม่ได้ที่อีเมลล์ ssw.moph@gmail.com และทำการกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมรายชื่อใหม่ที่ google form