แผนปฏิบัติการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคำแนะนำในการสวดมนต์และเจริญสมาธิ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกงาน มอบรางวัล พลังคน พชอ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน มอบรางวัล พลังคน พชอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แผนเผยแพร่ข้อเสนอแนะขอบเขตการจ้างผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้
แผนเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ (e-bidding)